Vapaaehtoistyötä setlementissä

Kiinnostaisiko harrastus, josta iloitsevat myös muut kuin sinä itse? Vapaaehtoistyön ohjaajamme Anne Laimio valottaa tässä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia yhdistyksessämme. Tänä keväänä Jämsässä näkyy orastavia alkuja laajemmallekin vapaaehtoistoiminnan kehittymiselle.

On oikeastaan pieni ihme, että Jämsän seudulla ei ole jo aikaisemmin ollut tätä kansainvälistä ja juurevaa setlementtitoimintaa, koska vanhimmat setlementit syntyivät juuri teollisuuspaikkakunnille.

Kohta neljä vuotta Jämsässä toiminut setlementtiyhdistys on luonut edellytyksiä ihmisten kohtaamisille ja vahvistanut asukkaiden mahdollisuuksia nauttia kulttuurista ja luovuudesta yleensä. Lähtökohtana on ollut paikallisten ihmisten toiveet ja tarpeet.

Monilla paikkakunnilla setlementtien tekemä työ on tuttua, mutta taustayhteisö on jäänyt vieraammaksi. Tämän tästä kuulee kysyttävän: ”mikä ihmeen setlementti?” Jämsänlaakson Setlementti ry on pikkuhiljaa tullut tutummaksi ahkeran hanketyön ansiosta. Yhdistys hallinnoi kahta Leader-hanketta; Liikkuvat taidetyöpajat ja Vinnille Virtaa. Leader-hankkeissa vapaaehtoisella talkootyöllä on merkittävä rooli; sille lasketaan euromääräinen arvo.

Onneksi toimintaan on jo nyt saatu vapaaehtoisia. Sekin on hyvä, että myös yhteiskunnallisella tasolla vapaaehtoistoimintaa arvostetaan ja siihen panostetaan. Olkoon esimerkkinä vaikka Oikeusministeriön Vapaa!Fri! -hanke, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa vapaaehtoistoiminnan asemaa erityisesti ikääntyvässä yhteiskunnassa. Vapaaehtoistoiminnan tiedetään vahvistavan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä vähentävän yksinäisyyttä.

Liepeen hoiva ry:n hallinnoima Hykari-hanke, hyvinvointikavereita iäkkäiden avuksi, on jalkautunut myös Jämsään. Suunnitteilla on myös Valikkoverkoston toiminnan aloittaminen. Se on vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden valtakunnallinen verkosto. Ryhmiin kuuluu yli 1300 järjestöjen, kuntien, seurakuntien ja yritysten vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria, vapaaehtoistoiminnan parissa työskenteleviä sekä koordinoivassa roolissa toimivaa vapaaehtoista. Valikkoverkosto tekee vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden keskinäisen kohtaamisen, yhteistyön ja vertaistuen helpoksi ja siten paikallinen toiminta voi kehittyä.

Jämsänlaakson Setlementti ry:lle sopisi erityisesti kulttuurinen vapaaehtoistoiminta, kulttuuriluotsitoiminta. Vapaaehtoistoiminnan muotona luotsitoiminta vastaa vapaaehtoisten tunnettuja toiveita; toimintaan voi osallistua itselle sopivana ajankohtana, eikä se vie kerrallaan paljon aikaa. Koulutus on mielenkiintoinen ja yhteisö rakentuu kulttuurista kiinnostuneiden ihmisten välille nopeasti. Auttamisen halu on yksi yleisimmistä motivaatiotekijöistä ja näissä tehtävissä se toteutuu. Kokeilimme jo kerran kulttuuriluotsikoulutusta, mutta ensimmäisellä yrittämällä toiminta ei käynnistynyt. Hankkeiden myötä meillä on nyt enemmän tietoa ja tapahtumia, mihin voisi mennä – ehkä tarjoamme koulutusta uudelleen?

Setlementin vapaaehtoisten seuraava tapaaminen on ti 5.4.22, klo 12 alkaen Ruotsulan Hovissa – sinne ovat tervetulleita myös uudet vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ihmiset.

Samankaltaiset artikkelit