Kulttuurialalla tarvitaan yhteistyötä

Olen Anne Laimio, yhdistysaktiivi, ja saanut tehdä mukavaa, minulle sopivaa vapaaehtoistyötä Jämsänlaakson Setlementti ry:ssä. Oma vapaaehtoistyön panokseni on ollut hankehakemusten kirjoittamista, valmentamista ja työtiimeihin osallistumista. Tykkään myös tehdä yhteenvetoa hankkeista ja arvioida niitä.

Liikkuvat taidetyöpajat -hanke on saatu nyt onnellisesti päätökseen. Hankkeella oli kaksi tavoitetta; työpajojen tuottaminen ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöverkoston kokoaminen. Verkosto rakentui vähitellen hankkeen aikana pajojen ohjaajista. Kiitokseksi hyvin tehdystä työstä, kutsuimme heidät syyskuun lopussa Vinnin kulttuuritilalle yhteiseen tapaamiseen.

Yhteisöt eivät rakennu itsekseen, vaan siihen tarvitaan koolle kutsujia ja yhteisön rakentajia. Kun sinut tunnetaan ja sinä tunnet yhteisön jäsenet nimeltä, tunnet kuuluvasi yhteisöön. Jämsässä on paljon lahjakkaita kulttuurialan toimijoita, mutta tunnettuutta toki kaivattaisiin lisää. Tutustumiskierros paljasti tästä joukosta monta mielenkiintoista asiaa. Yhteiset mielenkiinnon kohteet ja yhdessä jaetut jutut tiivistävät yhteisöä. Hymyillään, kun tavataan – niin lupasimme!

Yhteistyön tarve oli koko ryhmän mielestä kiistaton. Se on järkevää resurssien tehokkaan käytön kannalta, mutta myös laki kuntien kulttuuritoimesta ohjaa kumppanuuksien suuntaan. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut jo kaksi kertaa kulttuurin TEA-viisarin tiedolla johtamisen työkaluksi (https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=KUL&y=2021&y=2019&chartType=pointer&cmp=r&r=KUNTA182). Tuloksista selviää, miten pienin resurssein Jämsässä joudutaan tekemään kulttuurihyvinvointityötä ja mitä voisimme yhdessä tehdä nykyistä paremmin.

Tieto kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksista alkaa olla kaikkien tiedossa. On kuitenkin huomattava, että vaikutukset tulevat näkyviksi vasta, kun kulttuuri on kaikkien saavutettavissa ja sitä on yleensä saatavilla riittävästi.

Setlementin puheenjohtajan, Anja Kaislon, kanssa pohdimme, että voiko pieni olla kaunista ja riittävää. Tällä ”pienellä ja kauniilla” tarkoitimme Liikkuvien taidetyöpajojen tuottamaa toimintaa eri puolilla Jämsää. Ymmärrämme, että tällä toiminnalla ei ole samanlaista merkitystä kunnan elinvoimaisuuteen kuten esimerkiksi Mäntän Kuvataideviikoilla tai Kuhmon Kamarimusiikilla, mutta sillä on merkitystä asukkaiden arjessa. Toiminta on ollut ainakin saavutettavaa, kun se on ollut ilmaista ja toiminta on viety lähelle kylien ihmisiä. Saatavuus on lisääntynyt merkittävästi 54 toteutuneen tapahtuman myötä.

Ehkä jo ensi vuonna Jämsässä on yhdessä luotu kulttuurikalenteri ja kymmenkunta kulttuuriluotsia houkuttelemassa ihmisiä mukaan osallistumaan ja käyttämään luovuuttaan.

Terveisin Anne

Samankaltaiset artikkelit