Toiminta

Toimintamme perusta on hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen luovan toiminnan avulla

Jämsänlaakson Setlementti ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton jämsäläinen järjestö, joka tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavaa toimintaa ja aktiviteetteja – erityispainotuksena taide ja kulttuuri. Toiminta on avointa kaikille ja jokaisella on myös mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön. Haluamme tehdä aktiivisesti yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa, siltana palveluiden ja aktiviteettien tuottajien sekä osallistujien välillä.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää hyvää elämää, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista sekä ihmisten ja heidän yhteisöjensä osallisuutta ja osallistumista. Yhdistys tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä ja pyrkii edistämään seutukunnan yhteisöllisyyttä sekä elinvoimaisuutta tarjoamalla matalan kynnyksen toimintaa osallistujalähtöisesti. Olemme osa valtakunnallista Setlementtiliittoa.

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää kohtaamispaikkoja ja järjestää hyvinvointia tukevaa sivistys-, kulttuuri-, koulutus-, kasvatus-, harrastus- ja kansalaistoimintaa.

Jokaiselle jotakin

Voit osallistua yksittäisiin tapahtumiin, lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan sekä hankkeisiin.

Kaikkina vuoden aikoina

Kaikki tapahtumat ja tapaamiset löydät kalenteristamme

Jämsänlaakson Setlementti ry:n hallitus

Puheenjohtaja Anja Kaislo: 040 511 8672 / anja.kaislo@modakaislo.fi

Muut hallituksen jäsenet:
Hannu Ahlstedt, varapuheenjohtaja
Piia Heinävaara
Elina Leppänen
Arto Niiranen
Pirjo Raudaskoski
Marjo Örn, sihteeri

Varajäsenet:
Arto Koivumäki
Jaana Lyyra

Yhdistyksen postiosoite: Maskulankatu 5, 42100 Jämsä
Sähköposti: setlementtijamsa@gmail.com

Yhdistyksen järjestöavustaja: Tarja Räsänen
Sähköposti: toimisto.setlementtijamsa@gmail.com