******************************************************************************************************

******************************************************************************************************

******************************************************************************************************’

******************************************************************************************************

******************************************************************************************************

**********************************************************************************************

***************************************************************************************************

******************************************************************************************************

******************************************************************************************************

******************************************************************************************************

******************************************************************************************************

VINNILLE VIRTAA -KEHITYSHANKE

Jämsänlaakson Setlementti ry on saanut Manner-Suomen maaseuturahaston tukea Leader Vesuri -ryhmän kautta. Hankkeen avulla luodaan toimintamalli, jolla kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta Vinnin tilasta ympäristöineen kehittyy kulttuurillinen toimintakeskus palvelemaan monipuolisella toiminnalla Jämsän asukkaita, eri järjestöjä, yrityksiä ja matkailijoita tulevaisuudessa. Vinnin tila tulee tarjoamaan tekemistä, kokemista ja oppimista kaikenikäisille kevät-, kesä-, syyskaudella ja myöhemmin myös talvisin sekä työllistämään paikallisia toimijoita ja tuottamaan kulttuurihyvinvointia kävijöilleen.

******************************************************************************************************

******************************************************************************************************

******************************************************************************************************

******************************************************************************************************

******************************************************************************************************

Hankkeen kehittämiskoordinaattoriksi on valittu Jaana Lyyra, joka on perehtynyt esiraportteihin, hanke- ja viestintäsuunnitelmiin ja luonut yhteistyöverkostoja. Myös työryhmäpalaverit on jo aloitettu.

Vinnille rakentuu toimintakeskus, mikä tarjoaa kulttuuri- ja luontohyvinvointihetkiä eri-ikäisille ihmisille. Vinni antaa mahdollisuuksia yhteistyölle ja parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Toiminta noudattaa ”Vinnin äidin”, testamentinlaatija Helena Ojan toiveita sekä Jämsän hyvinvointikertomuksen näkemyksiä kulttuurin hyvää tekevistä vaikutuksista.

Hankkeessa käynnistetään alkuvuodesta workshop-toiminnat. Näihin kokoontumisiin saavat kaikki osallistua ja toivomme myös hankesuunnitelman hakuvaiheessa kiinnostusta osoittaneiden yhteydenottoja. Kokoontumisia on alustavan suunnitelman mukaan neljä: ke 23.2. ke 24.2. sekä ke 2.3. ja to 3.3. klo 17–20 Ruotsulan Hovissa, Turkinkyläntie 74, Jämsä. Osallistumisen edellytyksenä on koronapassi ja mukaan voidaan tällä hetkellä kutsua enintään 20 henkilöä kuhunkin ryhmään. Ilmoittautumiset Jaanalle, p. 0500 416 204, jaana.lyyra@eeposgroup.fi.

Workshopit toimivat yhteisöllisesti, ryhmätyödynamiikan periaatteella, tavoitteena saada aikaan yhteistyöhankkeita, jotka toteutetaan Vinnin tilalla. Kiinnostuneet voivat osallistua yhteen tai useampaan ryhmätilaisuuteen. Kaikki tilaisuudet ovat yksilöllisiä ja rikkaus syntyy yhdessä ideoita jalostaen. Tervetuloa mukaan!

Vinnistä löytyy tietoa muun muassa Ella Järvisen opinnäytetyöstä.

Jaana Lyyran esittelytervehdys

Hyvää alkanutta vuotta 2022 kaikille!

Aloitin Vinnille Virtaa -hankkeen hankekoordinaattorina 1.12.21.

Olen syntynyt ja asunut lapsuuteni Jämsässä, opiskelu- ja työurani olen tehnyt pääasiassa Vaasassa ja Helsingissä, Jämsään palasin vuonna 2011.

Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri, pääaineenani aluemaantiede. Lisäksi olen suorittanut kasvatustieteiden opintoja ja opettajan pedagogiset opinnot. Sen jälkeen olen valmistunut myös kulttuuri- ja koulutusalan suunnittelijaksi.

Työkokemusta on karttunut usealta toimialalta, rahoitusalalta, metsäteollisuudesta, koulutusalalta, sosiaali- ja terveysalalta sekä matkailualalta. Opettajana ja koulutusjohtajana toimin yli 15 vuotta, toimien mm. erilaisissa kulttuuri- ja koulutusalan hankkeissa projektivastaavana. Sosiaali- ja terveysalalla olin toimiala- ja toimitusjohtajana 7 vuotta, vastaten mm. palveluasumisen kulttuuri- ja viriketoiminnasta.

Jämsään palasin 2011, perustaen matkailualan perheyrityksen, Ruotsulan hovin. Olemme toteuttaneet ja osallistuneet erilaisiin matkailualan hankkeisiin ja projekteihin esim. ruokakulttuuriin, luovaan ilmaisuun, musiikkiin ja matkailun kehittämiseen liittyen.

Olen kiinnostunut kuvataiteesta, teatterista ja kirjallisuudesta. Harrastan luontoliikuntaa, lukemista ja piirtämistä. Opettaja-aikoinani toimin myös henkilökunnan harrastajateatterissa ohjaajana ja näyttelijänä.

Toivotan kaikki kiinnostuneet mukaan Vinnille Virtaa -hankkeeseen, tehdään yhdessä hyvää!

Jaana Lyyra

jaana.lyyra@eeposgroup.fi

P. 0500 416 204

Vapaaehtoistyöntekijäksi Vinnille Virtaa -hankkeeseen!

Tervetuloa mukaan Vapaaehtoistyöntekijäksi hankkeeseemme, tapaat mukavia ihmisiä ja tekemisen meininkiä. Kerromme mielellämme lisää, Jaana Lyyra p. 0500 416 204.

  • tapahtuma-avustajaksi
  • kahvilaan
  • leirille apuohjaajaksi
  • jne.

Annamme myös opastusta ja koulutusta tehtäviin, tule mukaan❤️