Strategiakuva Svetlana Ruoho 2020

Jämsänlaakson Setlementti ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton jämsäläinen järjestö, joka tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavaa toimintaa ja aktiviteetteja – erityispainotuksena taide ja kulttuuri. Toiminta on avointa kaikille ja jokaisella on myös mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön. Haluamme tehdä aktiivisesti yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa, siltana palveluiden ja aktiviteettien tuottajien sekä osallistujien välillä.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää hyvää elämää, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista sekä ihmisten ja heidän yhteisöjensä osallisuutta ja osallistumista. Yhdistys tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä ja pyrkii edistämään seutukunnan yhteisöllisyyttä sekä elinvoimaisuutta tarjoamalla matalan kynnyksen toimintaa osallistujalähtöisesti. Olemme osa valtakunnallista Setlementtiliittoa.

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää kohtaamispaikkoja ja järjestää hyvinvointia tukevaa sivistys-, kulttuuri-, koulutus-, kasvatus-, harrastus- ja kansalaistoimintaa.

Mikä on strategiamme?

Strategiakaudella 2020-2023 keskitymme erityisesti:

  • Edistämään yhteisöllisyyttä kulttuurin keinoin Jämsän seudulla.
  • Tuottamaan helposti saavutettavia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia osallistua taidelähtöiseen toimintaan.

Tule mukaan iloiseen joukkoomme!